www.kvalitnefolie.sk

Akčné ceny po celý rok!

Poškodená zásielka

Ako postupovať v prípade, že ...

... dodávka tovaru nesúhlasí s nákupným dokladom (prijali ste iný tovar, v dodávke niečo chýba)

Kontaktujte nás prosím na čísle: +420 736 420 420.

... je dodávka mechanicky poškodená (zistíte mechanické poškodenie niektorého z produktov)

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť obalu, príp. poškodenie škatule) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.

Ak poškodenú zásielku prevezmete a zistíte poškodenie tovaru až po odchode prepravcu, neodkladne nás kontaktujte na čísle +420 736 420 420.

... je tovar chybný a vy ho potrebujete reklamovať

Ako postupovať pri reklamácii zistíte po prečítaní nášho reklamačného poriadku.

Upozornenie: Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky vyhovujúci. Spoločnosť Hanks s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevzatie na reklamačné konanie tovar, ktorý nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (Vyhláška 91/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám)

O priebehu celej reklamácie budete informovaný e-mailom.